พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

          มีฤกษ์ดีทำการมงคล เข้าวัดทำบุญ เปิดตัวสินค้า เปิดการอบรมสัมมนา เฉลียวฉลาดในการเจรจา ได้รับเกียรติ รับมอบหมาย งานสำคัญ  ทำอะไรรอบคอบประสานงานมีเพื่อนช่วยเหลือ งานจะสำเร็จ

งานด้านศิลปะไปได้ดี  การเจรจาระวังความเข้าใจผิดที่อาจมีขึ้นได้จากการพูดเจรจาที่ไม่ได้แจกแจงรายละเอียด  งานในโรงงาน  ต้องตรวจตราเอง

สีดี ลายดอกสดใส  ชมพู แดง


คติวันนี้  งานการได้ทำ ไม่ว่าหนัก เบา คือ มีงาน ทำให้ดีที่สุด