พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน


          มีโชคหลายทาง แต่เข้าประชุมอย่าแย้งผู้ใหญ่ อย่าเสนออะไรที่ต้องถกเถียงกัน ผู้ใหญ่กว่าจะว่าอะไรก็ว่าตามคล้อยตามไปก่อน ปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องแก้ไข มีเรื่องของมาปะทะก็ต้องอดทน พูดจา จะข่มเขาไม่รู้ตัว

ปัญหาจุกจิกเกินไปอย่าเพิ่งใส่ใจ จัดการปัญหาใหญ่ก่อน ซ่อมเครื่องจักร สะสางงาน ประชุมนโยบาย แก้ไขข้อผิดพลาด เป็นเรื่องปกติของทุกวัน แต่วันนี้ถ้าก้าวผิดจังหวะ ข้ามขั้นตอนจะเกิดเรื่องโดยง่าย

ทุกอย่างสำเร็จได้ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

สีดี ชมพู ฟ้า น้ำตาลเข้ม


คติวันนี้ ฉันทาคติ กับความหวังดี แก้ไขได้ทุกสถานการณ์