พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

          เป็นวันที่ต้องใช้สมอง มีหลายเรื่องต้องจัดการให้เรียบร้อย อย่างต้องตั้งใจค่อยๆ ทำ  อย่าเลื่อนเปื้อนหลงทาง จะไม่ได้ตามเป้าหมาย เครียดหนักเข้าไปอีก ต้องรู้จักฉกฉวยเวลา และโอกาสให้ดี  ขยันถึงจะได้งาน  อย่าเพิ่งร้องขอโดยไม่พยายามก่อน

เพื่อนช่วยเหลือ เคยทำดีไว้จะได้ผลแห่งความดีก็ตอนนี้ เจรจาอะไรจะได้เมื่อมีมิตรสนับสนุน ประนีประนอมยอมกันได้ก็ยอม ขิงก็ราข่าก็แรง เอาชนะมีแต่เสียไม่มีได้ วันนี้ไม่ถกเถียงกับใคร จะได้ตามต้องการต้องใช้ศิลป์

สีดี สีเข้ม น้ำตาลเข้ม น้ำเงินเข้ม


คติวันนี้  ทุกอย่างได้ด้วยความเพียร