พยากรณ์วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          มีฤกษ์ดีทำการมงคล แต่ต้องระมัดระวังวาจา ไม่ถกเถียงกับใคร  เป็นวันที่สามารถทำข้อตกลง เป็นช่วงเดินทาง หรือวางแผนการเดินทาง  เป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจเด็ดขาด สู่สิ่งที่ต้องดีที่สุด

การจัดการยังเป็นเรื่องยุ่งยากและมีรายละเอียด จึงต้องใช้เวลา กันข้อผิดพลาดและผลเสียถึงอนาคต

สีดี เหลือง ส้ม ครีม

คติวันนี้  ความดื้อรั้น ทำให้เสียความเป็นมงคล เสียวันดีๆ ไปได้