พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          สถานการณ์ทั่วไปขยับเคลื่อนไปอย่างช้าๆ  ทำให้ต้องมีเรื่องหงุดหงิดกังวลใจ และไม่มั่นใจ ต้องอดทนกับการรอคอย  นิ่งและใจเย็นจะเห็นสถานการณ์ปรุโปร่ง วันนี้เป็นวันประเมินผลว่าที่ผ่านมามีรอยรั่ว หรือ จุดบกพร่องตรงไหน ละเลยข้อสัญญา ที่ตกปากรับคำไว้ หรือเปล่า ทั้งเป็นการสะสางที่ไม่ได้ทำไว้ให้เสร็จลุล่วงหมดข้อกังวลใจ สามารถจัดการปัญหาใหม่เรื่องใหม่ได้ แทนที่จะนั่งหงุดหงิดเพียงอย่างเดียว


ระวังสุขภาพระบบประสาท อาการทางสมอง หรือ เกี่ยวกับศีรษะ ขับรถระวังเฉี่ยวชน


สีดี เหลือง ฟ้า ชมพูคติวันนี้ ใช้เหตุผลได้ผล ใช้อารมณ์ มีแต่เรื่อง