เรียนโหราศาสตร์ จากวรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์/๓๑ โดย อาจารย์แอน

เรียนโหราศาสตร์ จากวรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์/๓๑
โดย อาจารย์แอน

อาจารย์แอน, ษณอนงค์ คำแสนหวี, กาลกิณี, กรุงลงกา, โหราศาสตร์ไทย
กำเนิดนางสีดา
       เราได้รู้จักพิเภกกันแล้ว พิเภกท่านนี้ปรากฎความเป็นโหร ตอนกำเนิดนางสีดา ที่ทศกัณฐ์มีบัญชาให้พาโหราทั้งหลายพยากรณ์ดวงชะตาของนางสีดา ความจริงตอนถือกำเนิด นางร้องว่า ผลาญราพณ์ สามครั้งปรากฏถ้วนหน้า แต่ทั้งนางมณโฑ และ ทศกัณฐ์ ไม่ได้ยิน ตามธรรมเนียม ลูกสาวทศกัณฐ์เจ้าเมืองลงกา ประสูติทั้งทีต้องมีโหรมาพยากรณ์

                เมื่อนั้น พิเภกผู้มีอัชฌาสัย   ก้มเกล้ารับสั่งภูวไนย
ฉวยได้ดินสอกับกระดาน           จึ่งตั้งซึ่งจุลศักราช
       มาสเกณฑ์กำหนดคูณหาร         บวกลบลงเป็นอวมาน
       ตามฐานขับไล่คัมภีร์                ได้อุจจาวิลาศราชาโชค
       โยคเกณฑ์อุดมเอกราศี             ลัคนามาเมษสวัสดี
       ฤกษ์พานาทีประเสริฐนัก           งามพร้อมผิวพรรณรูปทรง
       สมควรคู่องค์บรมจักร               จึ่งสอบใส่ชะตาพญายักษ์
       ลัคน์จันทร์เป็นกาลกิณี              แล้วสอบด้วยชะตาลงกา
       เสาร์ทับลัคนาในราศี                จึ่งทูลว่าพระราชบุตรี
       จะก่อการกุลีในเมืองมาร           อันจะเลี้ยงไว้เห็นไม่ได้
       ดั่งหนึ่งกองไฟเผาผลาญ            ลงจะเป็นภัสม์ธุลีการ
       โลหิตเปรียบปานวาริน              แม้นอาลัยในราชธิดา
สุริย์วงศ์พรหมาจะสูญสิ้น          ทิ้งเสียให้พ้นราคิน
       ในกระแสสินธุ์สาคร

เป็นอันว่า บุคคลสำคัญ ควรอยู่ในราศีเมษ ที่พึงสังเกต คนสวยงามถึงสามโลก ดาว ๒ ต้องอยู่ในฤกษ์ที่ดี เช่น เทวีฤกษ์ มหัทธโนฤกษ์ ทั้งต้องมีดาวศุภเคราะห์ เช่น ดาว ๖ ดาว ๕ เป็นอุจจาวิลาศ ราชาโชค ที่แสดงถึงบุญฤทธิ์ ทั้งต้องได้อุดมเกณฑ์เช่นลัคนาราศีเมษ ก็ต้องมี ดาว ๒ ๓ ๕ ดาว ๑ อยู่ในเรือนที่สิบ เรียกว่าปัศวเกณฑ์ ถ้าลองผูกดวงประเทียบตามรอยของท่านพิเภกพยากรณ์ จะได้ดังนี้ลัคนาราศีเมษ ดาว ๒ เป็นมหาจักร กุมลัคนา มหัทธโนฤกษ์ ด้วยต้องจรจาก พลัดพราก ชะตาผาดโผน ยิ่งใหญ่สมเป็นมหาจักร ทั้งมีดาว ๕ เป็นราชาโชคกุมลัคนา ดาว ๖ เป็นอุจจาวิลาศอยู่ราศีกุมภ์ เป็นภพลาภะของลัคนา ใครมีศุภเคราะห์อยู่ภพลาภะ มักสวยงามอยู่แล้ว ยิ่งเป็นตำแหน่งอุจจาวิลาศยิ่งงามล้ำดาว ๓ เป็นอุจอยู่ในภพที่๑๐ ได้ปัศวะเกณฑ์ ตามข้อบังคับ ที่เลือกดาว ๓ เป็นอุดมเกณฑ์เพราะ ดาว ๓ เป็นตนุลัคน์ สถิตราศีมังกร นับสี่มีดาว ๕ ราศีเมษ ได้อัมพุเกณฑ์ จัดเป็นเอกอุดมเกณฑ์สองชั้น ทั้งดาวทั้งสองดวงก็ได้ตำแหน่งมีกำลังสูงทั้งสองดวงคราวนี้ ได้ตำแหน่งดาว ๑ และดาว ๔ ซึ่งตามหลักการโคจรของดวงดาว ดาว ๑๔๖ จะโคจรไม่ห่างกว่ากันสามราศี จึงวางดาว ๑ ที่ราศีธนู ให้ตรีโกณกับดาว ๕ และ ๒ วางดาว ๔ คู่ดาว ๖ จะได้คู่ธาตุน้ำ ให้ดาว ๗ อยู่ราศีสิงห์ เล็งดาว ๖ แปลว่า ถูกบังคับข่มขู่ ลักพาตัว ทั้ง ๒๕ ก็ยังมีความหมายหนีตาม หรือ ลักพาตัวด้วยวางดาว ๘ เล็ง ๒๕ อยู่ราศีตุลย์ หมายถึงพินทุบาทว์พลัดบ้านเมืองแต่น้อย แล้วยังพลัดกับสวามีอีก คราวหน้าจะแจงเรื่องอุดมเกณฑ์ให้ฟัง