พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอนพยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          ดูภายนอกจะไปเรื่อยๆ แต่ยังมีเรื่องร้อนภายใน ทำงานหลายด้านอาจมีผิดพลาด  อย่ารับอาสามากไป การเงิน การงานแม้ไปด้วยกันแต่ที่หายไปมีหลายเรื่องต้องชั่งใจให้ดี  การงานแข็งแกร่ง ต้องการผู้ชำนาญการจริงๆ มอบงานให้ถูกคนจะได้ไม่เสียหาย


แบ่งเบาช่วยเหลือทุกคนที่อยู่รอบๆ ต่อไปถึงไม่มีงานก็มีงานเข้ามาให้ทำ  สร้างมิตรด้วยการช่วยเหลือการงาน


สีดี ฟ้า ม่วง ส้มคติวันนี้ ความขยันและไม่เอาเปรียบช่วยคลี่คลายได้ทุกเรื่อง