พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          กทิงวัน ปะทะกันง่ายๆ ทั้งคำพูด การกระทำ ความคิดที่กินแหนง ของตกแตกแต่เช้าก็ไม่ต้องกังวล เป็นปกติของกทิงวัน เป็นวันที่ต้องอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ได้พบมิตร และหุ้นส่วน ต้นร้ายปลายดี อย่างไรมิตรก็อำนวยผลให้สำเร็จได้


ยังคงมีเรื่องต้องทำหลายเรื่อง เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่นเป็นส่วนใหญ่ ไม่หนักใจก็หนักกระเป๋า มีเรื่องต้องใช้จ่าย ผู้ใหญ่ให้งานต้องทำให้สำเร็จ 


อย่าฟังความข้างเดียว อาสางาน จะได้งาน ได้ตำแหน่งที่หวัง


สีดี เขียว สีเข้มๆ  เหลืองคติวันนี้  ไม่ทะเลาะ ไม่รู้จักกัน