พยากรณ์วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          เป็นวันที่แข็ง อำนวยผลจากความพยายามมาเป็นผลสำเร็จในวันนี้ งานด้านวิชาการ งานด้านเอกสารครบถ้วน


ยังคงต้องระวังสุขภาพ กระเพาะ ความดัน วิงเวียน ระวังหกล้ม ทั้งการต่อต้านอย่างลับๆ การถกเถียงที่ไม่ยอมแพ้ นำไปสู่ความรุนแรง อย่าหักโหมเพื่อให้ได้ดังใจหลีกเลี่ยงการแตกหัก 


ความแข็งแกร่งมีสองด้านในวันนี้ งานสำเร็จ แต่ก็ต้องระวังการหักหาญ งานสำเร็จก็ต้องระวังน้ำใจคน การแข่งขันยังมีคำว่าน้ำใจนักกีฬา อย่าให้คำนี้สูญหายไป เพราะอยากเอาชนะ


สีดี เหลือง ฟ้า เขียวคติวันนี้ อ่อนลงนิด ถอยอีกหน่อย จะได้ถึงอย่างคืนมา