พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          ฝนตกระวังน้ำขัง ระวังน้ำเสียมีผลทั้งสุขภาพและการเงิน คอยซ่อมแซมที่ทรุด สัตว์แปลกปลอมเข้าบ้าน อย่า ฆ่าสัตว์  ไม้สูงตัดตกแต่งได้

กิจกรรมมีมาก ต้องทำหลายอย่างให้ทันเวลาทั้งที่เป็นวันหยุด มีงานถือเป็นโชค  ค่าใช้จ่ายมีหลายด้านทั้งงานหลวงงานราษฎร์ ต้องระวังให้ดี  ช่วงนี้จะมีการเคลื่อนไหวในด้านการลงทุน  ทั้งเรื่องบ้านและยานพาหนะ เริ่มคึกคัก  การทำงานทุกอย่างต้องทำเป็นทีม

สุขภาพระวังโรควิงเวียน  ลมชัก

สีดี ชมพู แดง สีเข้มๆ น้ำตาล

คติวันนี้  ยอมรับสิ่งใหม่ๆ จะได้สิ่งดีๆ ตามมา