พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          ผิดหวังสมหวังสลับกัน มีความทุกข์เพราะตัวเราเองที่เห็นเป็นเรื่องใหญ่ทุกเรื่องและไม่ได้ดังใจ ปวดหัวรำคาญใจ อย่าเพิ่งออกหน้าแสดงความคิดเห็นหรือโน้มน้าว ผู้ใหญ่ทำให้ผิดหวัง อย่าเพิ่งร้องขอ นำเสนอ โต้เถียง ขัดแย้ง ทักท้วงในวันนี้ แก้ไขสิ่งที่ผิดปกติ ให้ถูกต้องด้วยการกระทำ หรือ รื้อมาทำใหม่ เหนื่อยเป็นพิเศษ ก็ต้องอดทน อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไร หรือรีบแตกหัก ให้เวลาบอก อย่าเพิ่งคิดไปล่วงหน้า

การขอให้ช่วย โดยยังไม่แก้ไขตนให้ถูกตามระบบเป็นเรื่องยาก เป็นไปในสิ่งที่ควรเป็นเรื่องง่ายที่จะคาดการณ์ และเจรจา และร้องขอให้ช่วย ต้องเห็นใจทุกฝ่าย จะได้ไม่มีเรื่อง


สีดี ขาว ครีม น้ำเงินคติวันนี้ เวลาตัดสินทุกอย่างถ้ารู้จักอดทนที่จะรอคอย