พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          แม้มีอุปสรรค แต่ก็ขวางทางดี คิดดีก็มีผลดีในวันนี้ ระวังบริวารทำพิษ จำเอง คอยตรวจตรา ตรวจสอบด้วยตนเองอย่างรอบคอบก็จะผ่านได้ทุกเรื่อง การเงิน ธุรกิจต้องอาศัยความพยายามการเจรจาจึงจะสำเร็จได้ เพียงแต่ไม่ลงนามในสัญญาใดๆ ในวันนี้

สีดี ขาว ครีม ส้ม เหลือง ฟ้า

คติวันนี้ ความพยายามคือความสำเร็จแต่ต้องรอบคอบด้วยจึงจะสมบูรณ์