พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          ต้องใช้ความอดทนและความเพียรสูง รวมทั้งการทบทวนอย่างไม่รีบร้อน การสั่งงาน การทำงานต้องอาศัยความเด็ดขาด การจัดการงานที่สืบทอด ร่วมถึงงานที่รับมอบ ต้องอาศัยความตั้งใจและวางแผนให้ดี งานจะประสบผลสำเร็จได้ ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็น จะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์


สีดี ชมพู เหลือง ส้ม คติวันนี้ คิดในสิ่งที่ควรคิด อย่ากังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง