พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          ตัดสินใจทำอะไรต้องไม่ลังเล งานที่ได้รับมอบหมาย จำเป็นต้องออกหน้าตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ต้องรีบทำ วันนี้ระวังเรื่องวาจาทำลายมิตร การงานยังมีข้อติดขัด เพราะพูดจาไม่เข้าใจกัน งานตัวแทน ทนาย เจรจาต่อรองยังไม่ประสพผล แต่การพบปะผู้ใหญ่กับเป็นผลสำเร็จ

สีดี ชมพู ฟ้า เหลือง ส้ม

คติวันนี้ คนเก่งต้องไม่ใช่คนปากกล้า