พยากรณ์วันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          ได้ฟังแต่เรื่องร้อนใจ และกังวลใจ พูดออกมาให้ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาดีกว่าเก็บไว้ ไม่ใช่วันเจรจาหรือทำข้อตกลงใดๆ กับใคร บริวารไม่ได้ดังใจ ทำงานให้ไม่ทัน ต้องช่วยกัน งานที่ได้รับมอบต้องวางแผนให้ดีก่อนลงมือทำ หางาน ติดตามงานและอาสาดีกว่ารองานมาเอง

สีดี เขียว เหลือง ฟ้า


คติวันนี้ ผิดหวังก็รอจนกว่าสมหวัง