พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          โล่งอกโล่งใจไปบ้าง กับเรื่องราวบางเรื่องที่เพิ่งคลี่คลายไป แต่การงานยังไม่ปลอดโปร่ง งานใหญ่แม้มีปัญหาแต่ยังพอมีหนทางที่แก้ไขได้ อย่าเพิ่งคิดสบายใจในเรื่องที่มีคนรับปากแล้ว ยังมีขั้นตอนที่ต้องจัดการหรือ หาข้อมูลเพิ่มเพื่อแก้ไข ธุรกิจการค้าทั่วไปเริ่มคึกคัก จัดเตรียมเรื่องเอกสารให้ดี ใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ วันนี้ได้ไปที่สวน วัด ที่แปลกๆ

สีดี ฟ้า เหลือง ส้ม

คติวันนี้  จะแก้ปัญหาได้ถ้าไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย