พยากรณ์วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน


พยากรณ์วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          วันดี สามารถทำการมงคล เปิดตัวสินค้า เจรจาความสำคัญ ผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์ดูแล ให้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น หลีกเลี่ยงการปะทะ โต้เถียง ใช้อารมณ์ งานด้านการตลาด โฆษณา รุ่งโรจน์ จะหาของที่หายไปเจอ มีเรื่องดีให้รีบจัดการ

สีดี เขียว ขาว น้ำเงิน

คติวันนี้ น้ำขึ้นให้รีบตัก