พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          มีฤกษ์ดีทำการมงคล การค้าการขายเริ่มคึกคัก การติดต่อมีคนช่วยเหลือสานต่อ ขอความช่วยเหลือ เจรจาเป็นผลสำเร็จ สามารถทำความเข้าใจในที่ประชุม  รวมถึงการขยาย เพิ่มทุน ที่ไม่มีงานก็จะได้งาน ต้องการทำความเข้าใจกับใคร ถือเอาวันนี้เริ่มต้น เพียงแต่ อย่าโอ้อวดเอาเด่น เท่านั้น

สีดี ทุกสียกเว้นสีส้ม


คติวันนี้ น้ำขึ้นให้รีบตัก แต่อย่าขี่ช้างจับตั๊กแตน