พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

          มีเรื่องให้ต้องแสดงอำนาจและความเด็ดขาด  ทั้งอยากทำอะไรไม่ค่อยมีอิสระในทางความคิด ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลและการตัดสินใจของคนที่ใหญ่กว่า  เตรียมค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านไว้ให้ดี  การงานยังถูกเพ่งเล็ง เข้าใจผิด อย่ากังวล ถ้ารู้จริงก็อธิบายได้
อุปสรรคยังมีรอบด้าน ค่อยๆ ทำในสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนสีดี ชมพู น้ำตาล ม่วง
คติวันนี้  ทำแล้วอย่ากังวล  เลิกล้มแล้วอย่ากลับมาคิด

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ VP Property