พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน          คิดกันแต่เรื่องงาน งานประจำก็มีมาก ทั้งยังต้องคิดไปล่วงหน้า บางคนต้องเสนอรายงาน ส่งโครงการ ประเมินผล ทำบัญชี ทั้งแผนงานล่วงหน้า ทั้งที่  เป็นวันสุดสัปดาห์ ยังต้องเริ่มต้นและต่อไปถึงสัปดาห์หน้า งานเก่ายังไม่แล้ว งานใหม่ก็ถาโถมเข้ามา คนยังไม่มีงานทำ ก็ยังมีเรื่องยุ่งๆ มาให้จัดการ


สีดี ฟ้า น้ำเงิน ม่วง ชมพู                            


คติวันนี้ คิดถึงน้ำใจได้น้ำใจ คิดถึงผลประโยชน์ใช่ว่าจะได้ผลประโยชน์