พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          มีมิตรดีคอยช่วยเหลือ การทำงานทำเป็นหมู่ค้าขายมีการปรึกษากัน ระดมความคิด ทั้งเป็นช่วงเหมาะนัดหมายหุ้นส่วน หรือ เจรจาเรื่องผลประโยชน์ มีการประชุมคาดการณ์ที่ต้องพร้อมด้วยข้อมูลจึงจะตัดสินใจไม่ผิดพลาด อย่าทำในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้


สีดี ส้ม เขียว ชมพูคติวันนี้ อย่าเอาสบาย เอาง่าย ไม่มีอะไรได้ง่าย