พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          เป็นธรรมดาถ้าจะโดนวาจาข่ม เหมือนดูถูก ถล่มทับในช่วงนี้ด้วยดาว ๕ ยังโคจรควบคู่ไปกับดาว ๘ เหมือนบัณฑิตเดินคู่โจรถึงไม่ทำอันตรายกันแต่ก็ยังอุตส่าห์หาเรื่องข่มบัณฑิตธรรมดาคนรู้น้อย ย่อมอยากรู้มาก คนไม่เก่งย่อมอวดเก่ง บ้านเรือนภายในยังไม่เรียบร้อย ถ้ายังทำอะไรไม่ได้เริ่มต้นจัดการภายในก่อน เริ่มต้นทำอะไรในวันนี้จะเหน็ดจะเหนื่อยเป็นพิเศษ ยังไม่เหมาะเจรจาอะไร


สีดี ขาว ครีม ม่วงคติวันนี้  ถือคติ น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ ไม่ซีกอย่างัดไม้ซุง