พยากรณ์วันที่อังคาร ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันที่อังคาร ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          มีมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่าง จะพูดจะทำอะไรก็ดูเหมือนไม่เข้ากับคนอื่น พูดอะไรไป ทำอะไรไปก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย ดูแลเรื่องเอกสารให้ดี วันนี้เจรจา เสนออะไรไป ต้องเป็นเอกสารนำหน้า หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกตรวจสอบเรื่องภาษี การมบัญชี ทำให้ถูกต้องทุกเรื่องจะโชคดี ผู้ใหญ่จะถูกเพ่งเล็ง การงานมีข้อบกพร่อง แก้ไขภายในเข้มแข็งก่อนจัดการภายนอก


สีดี ขาว ครีม ม่วง คติวันนี้ รอบด้านดูไม่ดี เราต้องดี ทุกอย่างจึงจะดี