พยากรณ์วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          เป็นวันที่เกี่ยวกับการทำเอกสารทุกด้าน การประชุม อบรม สัมมนา ระดมความคิดเห็น ภายใต้สถานการณ์รอบด้านที่ไม่อำนวย ทางเดินไปข้างหน้าแม้แคบ แต่ก็มีทาง ยังไม่เลวร้ายถึงที่สุด การแตกหัก ยกเลิกเป็นสิ่งจำเป็นในบางสถานการณ์ อย่าทำในสิ่งที่ผิด ระวังการชักชวนจากเพื่อนจนละเลยความรอบคอบและตรวจสอบ มีลาภและโชค พอสบายใจได้ในวันนี้


สีดี ส้ม เขียว ลายดอก สีขาวครีมคติวันนี้ ในร้ายมีดี ในดีมีร้าย