พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

วันอาทิตย์ควรเป็นวันสบายๆ ของทุกคน และก็เหมาะที่จะสัมมนา และเป็นวันเดินทางกลับ หรือ เดินทางไปเที่ยว ทริปสั้นๆ ที่ให้ความรู้

ระวังการโต้เถียง อย่าแย้งผู้ใหญ่ นิ่งไว้ รู้มากกว่า เห็นทางมากกว่า ไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นไม่ชอบเรา มีเกณฑ์ได้ลาภ ผู้ใหญ่ให้คุณ ระวังเรื่องการสื่อสารให้มากในวันนี้จะเข้าใจผิดกันง่ายๆ  ดาว ๗ และ ๘ ส่งผลให้ต้องแบกภาระ และดาว ๒๕ แสดงผลของการวางแผนล่วงหน้า และค่อยๆ ดำเนินการ

การพบผู้ใหญ่วันนี้ให้ผลดี

ระวังอุบัติเหตุ จากความประมาท เรื่องรุนแรงของโลกยังมีอยู่ กลางปีมีปัญหาทั้งเศรษฐกิจ และการแข่งขันอย่างรุนแรง ทั้งสูญเสียบุคคลสำคัญ

วันนี้แม้มีฤกษ์ดี แต่ทำการใดต้องไม่ประมาท และไม่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

สีดี ส้ม แดง เหลือง ครีม


คติวันนี้ อิงผู้ใหญ่หมาไม่กัด