พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน


    เผลอแปบเดียว ศุกร์สิ้นเดือนแล้ว อะไรที่จะเกิดทุกศุกร์สิ้นเดือนก็เวียนมาบรรจบ รถติด เร่งรีบ ลืมของ หลงทาง ครบรวบยอดวันนี้

อะไรที่อยากรู้ก็รู้วันนี้ พอมีเวลาเจรจาได้ ตอนยุ่งๆ พอดีนะ อย่าไปเจรจาตอนยุ่งน้อยหรือ ยุ่งมากๆ จะไม่ได้ผล ต้องยุ่งพอดี เลยรีบตอบรับไม่ทันคิด เรื่องจังหวะเป็นเรื่องสำคัญ

ใช้เหตุใช้ผล มีเอกสารครบเป็นเรื่องได้เปรียบ สมัยนี้การสร้างโปรไฟล์ เป็นเรื่องสำคัญ อย่าคิดว่า เด็กๆ เรียนหนังสือ หรือ วัยทำงาน ทำงานไปเรื่อยๆ ไม่สำคัญ ทุกนาทีมีค่ากับการทำประวัติตัวเองให้งดงาม แข่งขันกันตั้งแต่ตอนนี้  ตอนนี้ถ้าแพ้เขา ทั้งที่เส้นดีเหมือนกัน ก็ตรงประวัติ

จะมีเหตุกะทันหันเรื่องเอกสาร  ทางที่ดี คิดไว้ก่อนต้องใช้อะไร เตรียมไว้ให้พร้อม อย่างน้อยไม่ฉุกละหุก

ยังต้องระวังอุบติเหตุเล็กๆ น้อยใกล้ตัว ขับรถก็ต้องระวัง

สีดี น้ำเงิน ม่วง  ลายดอก

คติวันนี้ ความรอบคอบ ทำให้ผ่านวันอย่างสบาย