พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน


วันนี้ดาว ๑ ก็เสีย วันก็บอด แถมจมอีก อย่าริเริ่มทำอะไรวันนี้ ไปเงียบๆ ไม่โดด ไม่เด่น อย่าซุ่มซ่าม เดินระมัดระวัง อย่าไปอวดเก่ง ดื้อรั้น เถียงกับใครที่ไหน วันนี้อาจทำอะไรดูเหมือนเชื่องช้า ไม่ทันการไปหมด ก็ต้องใจเย็นไม่ต้องไปหงุดหงิด ถ้ามีอาการปวดหัว แสดงว่าคิดมากไป เครียดไปแล้ว

แผนงานที่วางไว้ยังใช้ไม่ได้ ต้องคิดใหม่ เพราะแผนเดิมอาจถูกขัดขวางหรือมีอุปสรรคจนต้องวางแผนใหม่  ลาภผลมาเงียบๆ ไม่เอิกเกริก ไม่ต้องป่าวประกาศไป เมื่อได้อะไรดีๆ มา แต่ข่าวที่มาวันนี้ต้องฟังหูไว้หู ไม่ใช่จริงทั้งหมด

ทำอะไรไปเรื่อยๆ เป็นขั้นตอน แก้ทุกปัญหาที่เข้ามาทันที ไม่ทิ้งหมักหมมหรือละเลย จะไม่มีอะไรเสียหาย

ทุกข้อต่อมีปัญหาทั้งคนทั้งของ ระวังอย่าประมาท

การเงิน เตรียมจ่ายได้แล้ว เงินที่หวังไว้มาทันเวลา

การงานยังปวดหัว

บริวารยังดีไม่มีปัญหาวันนี้

สีดี สีเข้มๆ ม่วง น้ำเงิน


คติวันนี้ เราไม่ได้ทุกข์คนเดียว อย่าคิดมาก