พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

เรื่องอะไรที่หนักไม่ควรทำวันนี้ เป็นวันที่ทำอะไรกับสิ่งที่สวยงาม เป็น ซอฟแวร์ ไม่ใช่ ฮาร์ดแวร์ ไม่ค้ำประกัน ไม่ออกหน้า ไม่พยายามจะแสวงหาอะไรให้วุ่นวาย ทำตัวเรียบง่าย อยู่เบื้องหลังจะดีที่สุด

ระวังผู้ใหญ่จะเพ่งเล็ง ดีเด่นจะเป็นภัย อ่อนน้อมไว้ ยอมถอยหลังวันนี้ไม่มีเรื่อง เพื่อนฝูงทำอะไรแปลก แม้แต่ตัวเราความคิดบางอย่างอาจเปลี่ยนบ้าง ก็เพียงวันสองวัน อย่าตัดสินใจอะไรในขณะที่จิตยังไม่ปกติ

บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ทำงาน จัดให้เป็นระเบียบเร็วๆ อย่าให้มีอะไรซ่อนตา เริ่มต้นจะมีเรื่องทะเลาะก็ระงับปากคำไว้ วันนี้ไม่จบ ได้แค่ระบายอารมณ์แต่เรื่องราว ความยุ่งยากจะตามมา อย่าเริ่มต้นอะไรในวันนี้ จะเป็นเหตุไปเสียหมด

ขยันการงาน ก้มหน้าก้มตา อย่าบ่นในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ

เรื่องดีมาจากทางไกล แต่อาจช้าไปบ้างแต่ก็ทันการณ์

ทุกเรื่องสามารถแก้ไขถ้าเราสงบปากสงบคำ

สีดี สีเข้ม เขียวอ่อน


คติวันนี้  ซ่อนตัวดีกว่าเปิดเผย อยู่เบื้องหลังดีกว่าออกหน้า