พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          หน้าที่การงานยังไม่เรียบร้อย มีเรื่องมากมายให้แก้ปัญหา ทั้งปัญหาบริวารก็ยังไม่จบ ทำอะไรไม่อวดตัว อ่อนน้อม อยู่เบื้องหลัง อดทนทุกสถานการณ์ จะเกิดผลดีในทุกด้าน ความก้าวหน้า เกิดจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ไม่ย่ำอยู่ที่เดิม


สีดี น้ำตาล ม่วง น้ำเงินคติวันนี้ อันตรายมารอบด้าน มีสติ จะป้องกันครอบคลุมทุกด้าน