พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          บ้านเรือนไม่ลงตัว ที่ทำงานก็ยากจะลงตัว จัดระบบระเบียบให้ดี ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอก บ้านเป็นสัญญาณบอกเหตุหลายเรื่อง บริวารเดือดร้อน ต้องช่วยแก้ไข แต่เป็นช่วงที่เซ็นสัญญา และเจรจาได้ต้องใช้ไหวพริบและกุศโลบายเพื่อความสำเร็จ


สีดี ลายดอก ม่วง ส้ม น้ำเงินคติวันนี้  มองข้างหน้า อย่าเสียเวลามองไปข้างหลัง