พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          รีบร้อน รีบเร่ง จะไม่เรียบร้อย ทบทวนเอกสารก่อนส่ง ทบทวนรายการต่างๆ ก่อนดำเนินการ คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ การเงินจ่ายเล็กจ่ายน้อย เป็นจ่ายมาก ขยับครั้งใดก็เป็นค่าใช้จ่าย หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายยังไม่สมบูรณ์ ต้องใช้เวลาอย่ารีบ


สีดี ชมพู กรมท่า น้ำตาลคติวันนี้ รู้จักหลีกเลี่ยงเพื่อให้ได้จังหวะที่เหมาะสม