พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          มีเรื่องต้องจัดการมากมาย รวมถึงการจัดการเรื่องย้อนหลัง โดยเฉพาะเรื่องเอกสาร มีเรื่องดีให้ทำต้องทำ จัดการทุกอย่างที่ได้มาอย่างรอบคอบ จะอยู่นาน ช่วงนี้เป็นช่วงจัดระบบใหม่ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  และการจัดเตรียมเอกสาร เสนอโครงการ รอบคอบให้มาก


สีดี น้ำตาล ส้ม เขียวคติวันนี้  พูดให้น้อย ทำให้มาก คิดให้ดี หาของให้เจอ