พยากรณ์รายวัน วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน


วันอาทิตย์ ปลายเดือนเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนค่านิยมหันมาดูครอบครัวตัวเอง จัดระบบบ้าน ให้สอดคล้องกับอาชีพ และแนวทางของคนในบ้าน ให้มีที่ทางของตัวเอง ลดความขัดแย้ง โต้เถียงภายในครอบครัว ด้วยการดูแลเอาใจใส่กันให้มากกว่าเดิม จึงเป็นวันแก้ปัญหาของคนในบ้านด้วย ครอบครัว สำคัญด้วยดาวโคจรเข้าตำแหน่งดี เกี่ยวกับครอบครัว บ้าน และความสัมพันธ์ระหว่างนายลูกน้อง

มีเรื่องต้องจ่ายเงิน ใช้จ่ายอีก ต้องจัดสรรให้ดี จะไม่เกิดประโยชน์ จ่ายง่ายจ่ายไม่เป็นเรื่อง แต่กลับจ่ายยากในเรื่องที่ที่ควรจ่าย เวลาเกิดเรื่องไม่คุ้มกัน

เด็กเล็กระวังอย่าประมาทในทุกเรื่อง อยู่บ้านอย่าซน ออกนอกบ้านอย่าเชื่อคนแปลกหน้า ไปกับเพื่อนอย่า ตามเพื่อนโดยพ่อแม่ไม่รู้ ไปเรียนพิเศษ รีบกลับบ้านอย่าเถลไถลไปไหน

เรื่องที่ต้องโต้แย้ง มีเหตุผล และใจเย็น จะได้ไม่เป็นเรื่องใหญ่

ระวังสุขภาพฟัน ท้องไส้ปั่นป่วน สัตว์เลี้ยงระวังเจ็บป่วย

สีดี เหลือง ส้ม

คติวันนี้ อย่าเข้าไปยุ่งเรื่องไม่เป็นเรื่อง จะเป็นเรื่องให้เสียเวลา