พยากรณ์รายวัน วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘วุ่นวายหลายเรื่องกับการจัดการไม่เบ็ดเสร็จ  เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่  การลงทุนเหมือนมีปัญหา เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วน  เรื่องขัดแย้ง โต้เถียงยังมีอยู่ หยุดที่เราเรื่องจะง่ายขึ้น  บางเรื่องต้องปล่อยไปไม่ถือสา และบางเรื่องก็ต้องจัดการทันที แยกแยะให้ดี  จะได้เห็นจุดรั่ว ทุจริต  วันนี้ไม่ใช่วันคิดเพิ่มทุน หรือ ขยายโครงการ เสนออะไรไปก็ถูกขัดขวาง จังหวะยังไม่ดี

ความไม่วางใจอาศัยการพูดคุยแต่ก็ต้องอาศัยจังหวะที่เหมาะสม รีบร้อนจะทำอะไรจะไม่สำเร็จในวันนี้  แต่ต้องรีบเร่งทำหลายเรื่องให้ทัน แบ่งงานใครไปก็ไม่วางใจ ทำเองก็ไม่ทัน จึงเพิ่มความกังวลในวันนี้

ไปไหนมาไหนยังต้องระวังตัว  มีคนพาล คนป่วน คนหาเรื่อง ที่ที่ไม่ควรไป ก็อย่าไป เรารู้ได้ เด็กเล็กเอาไว้ใกล้ตัวอย่าเผลอ หันไปเสี้ยววินาทีก็ตกเตียงแล้ว

ระวังสุขภาพเกี่ยวกับท้อง โรคใหม่มาให้วิจัย มาจากคิดมาก เครียดไป กินยามากไปก็ไม่ดี หาหมอสั่งให้ดีกว่า

สีดี น้ำเงิน ส้ม น้ำตาล


คติวันนี้ อย่าทุกข์ใจในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง